De uitgeverij publiceert op dit moment deze boeken van Alle Pieron op verschillend terrein:

 1. Filosofie, een inleiding –  (samen met Arjan Koek).
  Een inleiding op het gebied van de filosofie, gekoppeld aan een docentenhandleiding.
 2. Denken vanaf de nullijn
  Een analytisch-filosofisch werk over het naturalisme.
 3. Een glimlach lang – essay over vormen en dwaze bijen
  Essay over Martinus Nijhoff’s bundel Vormen.
 4. De collectie Ooteboe – de zestiger jaren avant-gardes
  Over beeldende kunst.

Denken van de nullijn en De collectie Ooteboe kunnen worden gedownload als PDF. Via deze methode is het mogelijk het materiaal op bescheiden schaal te kopiëren.  Ook kunt u de boeken bestellen. Filosofie, een inleiding kost €70 en Denken vanaf de nullijn €25.  De collectie Ooteboe is wel online te bekijken maar wordt nog niet gepubliceerd. 

U kunt een bestelling plaatsen door contact op te nemen met de uitgever, telefonisch of per e-mail. Zie ook de pagina ‘Contact’. Maar u kunt de boeken ook via uw boekhandel verkrijgen.