Filosofie, een inleiding
Een systematische analyse in vijf delen.

Denken vanaf de nullijn
Een analytisch-filosofische studie over het naturalisme.

Vormen, Een glimlach lang
Essay over Martinus Nijhoffs bundel Vormen over vormen en dwaze bijen.

De collectie Ooteboe
De zestiger jaren avant-gardes, de laat-modernistische beeldende kunst.

De lichtheid van een regenboog
Analyse van Thomas Pynchons roman Gravity’s Rainbow.

Verblinding en val
Analyse van W.F. Hermans’ roman Nooit meer slapen.

Tussen Kaf en Koren
Kanttekeningen bij de late moderniteit.

Dwaalsporen
Pseudowetenschap en misinformatie.

Het gedicht een papieren ziel
Gedichten van Jan Hanlo van 1944-1956.

Mene mene tekel
Over Samuel Beckett’s Endgame.

Nijhoffs Awater ontward

Auteur: Alle Pieron

 

Tussen dood en leven springt zelfs geen vlo
Tien gedichten van Hans Faverey.

Het onhoorbare hoorbaar
Beckett/Feldman, Neither
Een analyse van libretto en partituur in hun samenhang
Verschijnt begin 2019

Music Hall een dwarreldans
Twee gedichten van Paul van Ostaijen
Verschijnt midden 2019

Auteurs: Jan ten Brug & Alle Pieron